Under the Light

Under the Light

An urban crime drama film which will cover topics from anti-corruption to anti-crime.

Genre: Action , Crime , Drama

Actor: Lei Jiayin , Yu Hewei , Zhang Guoli , Zhou Dongyu , Sun Yizhou , Li Naiwen , Xu Ya Jun , Tian Yu , He Zhengjun

Director: Yimou Zhang

Country: China

Type:

Duration: 127 min

Release: 2023

IMDb: 6.2/10

You May Also Like